Telif Hakkı Kanunu Hakkında

İster TV’de yayınlansın, ister DVD’lerde oynatılsın, ister internet yayını veya indirme aracılığıyla internet üzerinden görüntülensin, televizyon programları ve filmleri sadece şahsi, özel kullanım amacı taşımaktadır. İşi umuma açık bir şekilde göstermek istiyorsanız, ilgili işin umuma açık olarak gösterimine spesifik olarak izin veren ayrı bir lisans almanız gerekmektedir. Umuma açık gösterimle ilişkili kurallar, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda ayrıntılı olarak verilmektedir.

• 5846 Sayılı Kanuna göre, “Bir eserin umuma arz edilip edilmemesini, yayımlanma zamanını ve tarzını münhasıran eser sahibi tayin eder”. 5846 Sayılı Kanun Bölüm 3 (A) Kısım II Madde 14.

• “Eserin umuma arz edilmesi veya yayımlanma tarzı, başkasına yazılı izin vermiş olsa bile eserin gerek aslının gerek işlenmiş şeklinin umuma tanıtılmasını veya yayımlanmasını menedebilir.” 5846 Sayılı Kanun Bölüm 3 (A) Kısım II Madde 14.

• “Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya diğer yollarla dağıtmak hakkı münhasıran eser sahibine aittir.” 5846 Sayılı Kanun Bölüm 3 (A) Kısım III Madde 23.

• “Bir eserden, doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir.” 5846 Sayılı Kanun Bölüm 3 (A) Kısım III Madde 24.

• Yayımlanmış bir eserin; tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, yüz yüze eğitim ve öğretim maksadıyla doğrudan veya dolaylı kâr amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eserin adının mutat şekilde açıklanması şartıyla serbesttir. 5846 Sayılı Kanun Bölüm 3 (B) Kısım II Madde 33.

5846 Sayılı Kanuna uyulmaması ihlal olarak kabul edilir ve hem katılımcı hem de ihlal eden davranışa katkıda bulunan herkes için ağır ve önemli cezalar ve olası hapis cezaları ile sonuçlanır. (5846 Sayılı Kanun Bölüm 5 (B) Madde 71-74.)

Ara